హోమ్ » సాహిత్యం » సంకీర్తనలు » ఆడరమ్మ పాడరమ్మ అంగనలు చూడరమ్మ
నాలితనా లేఁటికోయి

ఆడరమ్మ పాడరమ్మ అంగనలు చూడరమ్మ

తన సంకీర్తనా మాధుర్యంతో అలమేలుమంగ పతిని కీర్తించి తరించిన పదకవితా పితామహుడు శ్రీమాన్ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల వారు. కడప జిల్లాకు చెందిన ఈ వాగ్గేయకారుడు పాలకొండల ప్రకృతి సోయగాల నడుమ నెలవై, భక్తుల కొంగు బంగారమై భాసిల్లుతున్న వేయి నూతుల కోన (వెయ్యినూతుల కోన) నృసింహున్ని చూడరమ్మని ఇలా కీర్తిస్తున్నాడు..

ఆడరమ్మ పాడరమ్మ అంగనలు చూడరమ్మ
వేడుకఁ బరుషలెల్ల వీధినుండరమ్మా. ||పల్లవి||

అల్లదివో వోగునూతులౌభళేశు పెద్దకోన
వెల్లిపాల నీటి జాలు వెడలే సోన
చల్లనిమాఁ కులనీడ సంగడిమేడలవాడ
యెల్లెగాగ నరసింహుఁ డేగీ నింతితోడను ||ఆడ||

చదవండి :  చేకొనుమీ నల్లఁబల్లి చెన్నకేశవా - అన్నమయ్య సంకీర్తన

సింగారపు మండపాల సింహాలమునిమంద
లంగరు తెల్లగోపురమదె మిన్నంద
చెంగట నాళువార్లు చేరి పన్నిద్దరు గొల్వ
సంగతిఁ దాఁగొలువిచ్చీ జయనరసింహము ||ఆడ||

కందువ శ్రీ వెంకటేశుకల్యాణములవేది
అందమై భూమికెల్ల నాదికి అనాది
మందల పాలకొండమలకు నట్టనడుమ
విందగు దాసులతోడ విహరించీ దేవుడు ||ఆడ||

ఇదీ చదవండి!

సింగారరాయుడ

సింగారరాయుడ వౌదు చెన్నకేశా – అన్నమయ్య సంకీర్తన

మాచనూరు చెన్నకేశవుని సంకీర్తనలు – 1 పదకవితా పితామహుడు దర్శించిన క్షేత్రాలు అనేకం కడప జిల్లాలో ఉన్నాయి. ఆయా వైష్ణవ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: