హోమ్ » సాహిత్యం » సంకీర్తనలు » ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను – అన్నమాచార్య సంకీర్తన

ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను – అన్నమాచార్య సంకీర్తన

composer : Rallapalli Ananta krishna sarma , kedara ragam

ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను

పటపట దిక్కులు బగ్గన బగిలె

 ఎగసినగరుడని యేపున’ధా’యని

జిగిదొలకచబుకు చేసినను

నిగమాంతంబులు నిగమసంఘములు

బిరుసుగ గరుడని పేరెము దోలుచు

బెరసి నీవు గోపించినను

సరుస నిఖిలములు జర్జరితములై

తిరువున నలుగడ దిరదిర దిరిగె

పల్లించిననీపసిడిగరుడనిని

కెల్లున నీవెక్కినయపుడు

ఝల్లనె రాక్షససమితి నీ మహిమ

వెల్లి మునుగుదురు వేంకటరమణ

చదవండి :  చీరలియ్యగదవోయి చెన్నకేశవా - అన్నమయ్య సంకీర్తన

ఇదీ చదవండి!

చెయ్యరానిచేతల

చేకొనుమీ నల్లఁబల్లి చెన్నకేశవా – అన్నమయ్య సంకీర్తన

నల్లబల్లి చెన్నకేశవుని స్తుతించిన అన్నమాచార్య సంకీర్తన – 2 నల్లబల్లి, కడప జిల్లాలోని ముద్దనూరు మండలానికి చెందిన ఒక గ్రామము. …

2 వ్యాఖ్యలు

  1. provide the famous temple in rayachoti veerabadra telmpe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: