హోమ్ » వైఎస్ ప్రసంగాలు » ఓబులాపురం మైనింగ్ వ్యవహారం (23 July 2007)

ఓబులాపురం మైనింగ్ వ్యవహారం (23 July 2007)

శాసనసభలో వైఎస్ ప్రసంగాలు

ఓబులాపురం మైనింగ్ ఓబులాపురం మైనింగ్ ఓబులాపురం మైనింగ్ ఓబులాపురం మైనింగ్

Date: 23-07-2007

23 జులై 2007  నాటి శాసనసభ పూర్తి ప్రొసీడింగ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి

ఇదీ చదవండి!

వైఎస్సార్

దైవత్వాన్ని నింపుకున్న మానవుడు వైఎస్సార్

డాక్టర్ వైఎస్సార్ (వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి) ను నేను చూసింది కేవలం నాలుగు సార్లు. ఒంగోలుకు ఇందిరా గాంధీ వచ్చినపుడు ఆ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: