హోమ్ » ఈ-పుస్తకాలు » కడప జిల్లా శాసనాలు – సంస్కృతి చరిత్ర

కడప జిల్లా శాసనాలు – సంస్కృతి చరిత్ర

చదవండి :  కడప ప్రాంత శాసనాలలో రాయల కాలపు చరిత్ర !

ఇదీ చదవండి!

మాలెపాడు శాసనము

దానవులపాడు శాసనాలు

జమ్మలమడుగు తాలూకాలోని దానవులపాడులో రాములోరి గుడిలో రాతి స్తంభాల మీదున్న శాసనాలివి… ఒక స్థంభం మీదున్న ఈ క్రింది శాసనం …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: