హోమ్ » చరిత్ర » శాసనాలు » తంగేడుపల్లి శాసనము

తంగేడుపల్లి శాసనము

తంగేడుపల్లి బద్వేలు తాలూకాలోని ఒక గ్రామము. ఆ ఊరి పొలాలలో ఉన్న ఒక శిల్పం పైన లభ్యమైన శాసనమిది. ఒక వీరపుత్రుని గురించి ఇందులో చెక్కబడి ఉంది. ఇతరత్రా వివరాలు లేవు, అస్పష్టం.

శాసన పాఠము:

1. మార? మం [దు]

2. – కొడు [కు]

3. – – మాల – –

4.  – యవీరుడు  – వీర

5. – – తమ వీరుడు

Ref: (No17 of 1967)

చదవండి :  అరకట వేముల శాసనం

ఇదీ చదవండి!

మాలెపాడు శాసనము

మాలెపాడు శాసనము

ప్రదేశము: మాలెపాడు గ్రామము, ఎర్రగుంట్ల మండలం, కమలాపురం తాలూకా, కడప జిల్లా శాసన కాలం: క్రీ.శ. 725 శాసన పాఠం: మొదటి …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: