హోమ్ » పంచాంగం » ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 8, 2014

ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 8, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 8, 2014 (సోమవారం)

మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం)

తిధి: విదియ (సా 6.40వరకు)

నక్షత్రం: ఆర్ద్ర రా 1.46వ

శుభ మూహూర్తం: ప8.25ల 9.15వ

వర్జ్యము: ప 9.19ల  11.00 వ

దుర్మూహుర్తము: మ 12.30ల  1.14వ, మ 2.43ల  3.27వ

 

చదవండి :  ఈ రోజు పంచాంగం - డిసెంబర్ 1, 2014

ఇదీ చదవండి!

పంచాంగం

ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 9, 2014

తేదీ: డిసెంబర్ 9, 2014 (మంగళవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: తదియ (సా 7.52వరకు) నక్షత్రం: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: