హోమ్ » వార్తలు » దేవుని కడప బ్రహ్మోత్సవాలలో గురువారం

దేవుని కడప బ్రహ్మోత్సవాలలో గురువారం

దేవుని కడప బ్రహ్మోత్సవాలలో గురువారం (29 జనవరి 2015) నాటి ఉత్సవ కార్యక్రమాలు…

ఉదయం వసంతోత్సవం, చక్రస్నానం, అవభృథ స్నానం

సాయంత్రం వూంజల్‌సేవ, హంసవాహనసేవ, ధ్వజావరోహణం

ఇదీ చదవండి!

కంటిమి నీ సుద్దులెల్ల

కంటిమి నీ సుద్దులెల్ల గడపరాయ – అన్నమయ్య సంకీర్తన

పదకవితా పితామహుడి ‘కడపరాయడు’ జగదేక సుందరుడు, అందగాడు. కడపరాయని సుద్దులను, వలపులను తలచుకొని ఆ సతి ఇట్లా  పరవశిస్తోంది… వర్గం: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: