హోమ్ » పల్లెలు » సిద్ధవటం మండలంలోని గ్రామాలు

సిద్ధవటం మండలంలోని గ్రామాలు

సిద్ధవటం మండలంలోని పల్లెల వివరాలు – గణాంకాలు మరియు చాయాచిత్రాల (ఫోటోల) సహితంగా. ఒక్కో గ్రామానికి సంబందించిన చరిత్ర, సంస్కృతి, వ్యక్తులు మరియు దర్శనీయ స్థలాల వివరాలు. ఆయా గ్రామాల పేర్ల పైన క్లిక్ చెయ్యడం ద్వారా సదరు గ్రామ వివరాలు చూడవచ్చు.

  • No items.

కడప జిల్లాలోని మిగతా గ్రామాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి

చదవండి :  మట్లి (సిద్ధవటం) రాజుల అష్టదిగ్గజాలు

ఇదీ చదవండి!

శెట్టిగుంట

సిద్ధవటం కోమట్లు స్థాపించిన ‘శెట్టిగుంట’

కడప జిల్లా శిద్దవటం నుండి నాలుగు ఇండ్ల పేర్లుగల 95 మంది కోమట్లు రైల్వే కోడూరు సమీపంలోని కుంట ప్రాంతానికి …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: