హోమ్ » 2018 » June » 10

Daily Archives: Sunday, June 10, 2018

June, 2018

  • 10 June

    కడప జిల్లాలో ప్రాణుల పేర్లు కలిగిన ఊర్లు

    ప్రాణుల పేర్లు

    కడప జిల్లాలో 16 రకాలయిన ప్రాణులను (Animals, Birds, reptiles etc..) సూచించే ఊర్ల పేర్లున్నాయి. ప్రాణుల పేర్లు సూచించే గ్రామ నామాలను ఆచార్య కేతు విశ్వనాథరెడ్డి గారు తన పరిశోధనా గ్రంధం ‘కడప ఊర్లు – పేర్లు’లో విశదీకరించారు. ఆ వివరాలు కడప.ఇన్ఫో వీక్షకుల కోసం … ఆలవ – ఆలవలపాడు …

error: