హోమ్ » 2018 » August

Monthly Archives: August 2018

August, 2018

 • 12 August

  కడప జిల్లా ఓటర్ల జాబితా

  ఓటర్ల జాబితా

  పోలింగ్ స్టేషన్ల వారీ కడప జిల్లా ఓటర్ల జాబితా...

 • 12 August

  పికాసి అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

  పికాసి

  కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న పికాసి అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘పికాసి’ in Telugu Language. పికాసి : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) రెండువైపుల మొన లుండి త్రవ్వుటకుపయోగించు ఒక పనిముట్టు ఇరుదల గుద్దలి mattock (ఆంగ్లం) పికాసులు లేదా పికాసిలు  (Plural) వివరణ …

 • 12 August

  మట్లి (సిద్ధవటం) రాజుల అష్టదిగ్గజాలు

  అష్టదిగ్గజాలు

  సిద్ధవటం రాజుల అష్టదిగ్గజాలు నా నీతిని వినని వానిని – వానను తడవని వానిని కననురా కుందవరపు కవి చౌడప్పా- ఈ కవి చౌడప్ప పేరు వినని తెలుగు పద్య ప్రేమికుడు వుండడు!ఈ చౌడప్ప భాగమైన మట్ల/మట్లి రాజుల “అష్ట దిగ్గజాల” గురించి తెలిసింది మాత్రం తక్కువే! సామంతులకంటే చక్రవర్తి బలవంతుడు,విజయనగర సామంతులైన …

error: