హోమ్ » 'కాడిమాను'కు శోధన ఫలితాలు

'కాడిమాను'కు శోధన ఫలితాలు

కాడిమాను అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కాడిమాను

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న కాడిమాను అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms of the word ‘కాడిమాను’ in Telugu Language. కాడిమాను : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) ఎద్దులతో కాడి కట్టడానికి ఉపయోగించే ఒక కర్రమాను ఒక వ్యవసాయ పనిముట్టు వివరణ : కడప జిల్లాలో కాడిమాను అనేది …

పూర్తి వివరాలు

గట్టి గింజలు (కవిత)

సిద్దేశ్వరం ..గద్దించే

పిడికెడంత సీమ గుప్పెడంత ప్రేమ వేటకుక్కల్నే యంటబడి తరిమిన కుందేళ్ళు తిరిగాడిన చరిత్ర! రాళ్ళు కూడా రాగాలు పలికిన గడ్డ! కాలికింద కరువు ముల్లై గుచ్చుకుంటే కంట్లో నెత్తురు కారుచిచ్చై కమ్ముకుంది నెర్రెలిగ్గిన ఒళ్ళుపై గుక్కెడు నీళ్ళు సిలకరించు ఒళ్లంతా గొర్రుసాల్లో ఇత్తనమై సర్రున మొలకెత్తుతుంది. నిద్రబుచ్చేటోడూ, నిందలేసేటోడూ ఇద్దరూ దొంగలే! నిజం …

పూర్తి వివరాలు
error: