కళాకారులు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 22 Apr 2018 19:04:42 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 మహనందయ్య – జానపద కళాకారుడు (చెక్కభజన) http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%b9%e0%b0%a8%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%b9%e0%b0%a8%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af/#respond Sun, 22 Apr 2018 18:53:38 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8212 రెండు చెక్కలను లయాత్మకంగా కొట్టడం ద్వారా అద్భుతమైన సంగీతాన్ని సృష్టించి దానికి అనుగుణంగా అడుగులు వేసే కళ చెక్కభజన. చెక్కభజనలో అడుగులకు అనుగుణంగా పాటలో వేగం, ఊపు, ఉంటాయి. చాలారకాల అడుగులున్నాయి . ఆది అడుగు, రెండు, మూడు, పర్ణశాల, కుప్పకొట్టడం, కులుకు వంటివి ప్రత్యేకమైన అడుగులు. ఈ అడుగులకు అనుగుణంగా చెక్కలు కొడుతుంటారు. గురువు మధ్యలో ఉండి పాట పాడతాడు. జానపదులు ఆదరించిన కళారూపాల్లో చెక్కభజనకు విశేషమైన స్థానం ఉంది. చెక్కభజనను జానపదులకు దగ్గర చెయ్యడంలో …

The post మహనందయ్య – జానపద కళాకారుడు (చెక్కభజన) appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%b9%e0%b0%a8%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af/feed/ 0