హోమ్ » చరిత్ర » జిల్లాల వారీ నేర గణాంకాలు 1971

జిల్లాల వారీ నేర గణాంకాలు 1971

చదవండి :  నిడుజువ్విలో సుందర సూర్య విగ్రహం!

ఇదీ చదవండి!

నేర గణాంకాలు 1992

జిల్లాల వారీ నేర గణాంకాలు 1974

1974 నాటి కడప జిల్లా నేర గణాంకాలు మరియు అదే సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జిల్లాల వారీగా నమోదైన నేరాల గణాంకాలు (crime statistics). కేంద్ర హోమంత్రిత్వ శాఖ వారి నివేదిక ఆధారంగా…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: