అందరి మొగుళ్ళు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 21 Sep 2014 14:02:21 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 అమ్మమ్మో ..నా లడీసు మొగుడూ – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%b2%e0%b0%a1%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%81_%e0%b0%ae%e0%b1%8a%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b1%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b2%e0%b0%a1%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%81_%e0%b0%ae%e0%b1%8a%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b1%82/#respond Sun, 21 Sep 2014 13:54:14 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4457 వర్గం : జట్టిజాం పాట అనువైన రాగం: నాదనామక్రియ స్వరాలు (తిశ్రగతి) ఏమిసేతురా బగమతి గురుడా మొగుడు ముసలివాడు బెమ్మరాతర రాసిన వానికి తగులును నా ఉసురు అందరి మొగుళ్ళు సెరువుకు పోయి శాపల్ తెచ్చాంటే అమ్మమ్మో.. నా లడీసు మొగుడూ కాలవకు పోయి కప్పలు తెచ్చిండే ||ఏమి సేతురా|| అందరి మొగుళ్ళు బీదరు పోయి బిందెలు తెచ్చాంటే నా లడీసు మొగుడూ బీదరు పోయి బిత్తర పోయొచ్చిండే ||ఏమి సేతురా|| అందరి మొగుళ్ళు పంచల్ కట్కోని …

The post అమ్మమ్మో ..నా లడీసు మొగుడూ – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b2%e0%b0%a1%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%81_%e0%b0%ae%e0%b1%8a%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b1%82/feed/ 0