అడవి కథ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Fri, 01 Dec 2017 19:28:58 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 అడవి (కథ) – సొదుం జయరాం http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%bf-%e0%b0%95%e0%b0%a5/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%bf-%e0%b0%95%e0%b0%a5/#respond Sat, 15 Aug 2015 02:38:13 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6157 ‘‘వాళ్లు కాళ్లూ చేతులూ విరుస్తామంటే నువ్వు మగాడివి కాదూ? ఒంగోలు కోడెలావున్నావు. కోసేస్తే బండెడు కండలున్నాయి. ఆడదానికున్న పౌరుషం లేదేం నీకు?’’ అంది.
‘‘నేనేమో పరాయి ఊరువాణ్ని. పైగా గవర్నమెంటు ఉద్యోగిని’’

The post అడవి (కథ) – సొదుం జయరాం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%bf-%e0%b0%95%e0%b0%a5/feed/ 0