అన్నమయ్య సంకీర్తనలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 02 Jun 2019 20:22:05 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 ఇందులోనే కానవద్దా – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%87%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%a8%e0%b1%87-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%87%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%a8%e0%b1%87-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b0%be/#respond Sun, 02 Jun 2019 20:22:05 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8750 అన్నమయ్య సంకీర్తనలలో ఒంటిమిట్ట కోదండరాముడు ఒంటిమిట్టలోని కోదండరాముడ్ని దర్శించి తరించిన పదకవితా పితామహుడు ఆయన సాహస గాధల్ని (అలౌకిక మహిమల్ని)ఇట్లా కీర్తిస్తున్నాడు … వర్గం: ఆధ్యాత్మ సంకీర్తన రాగము: నాట రేకు: 0096-01 సంపుటము: 1-477 ఇందులోనే కానవద్దా యితఁడు దైవమని విందువలె నొంటిమెట్ట వీరరఘురాముని యెందు చొచ్చె బ్రహ్మవర మిల రావణుతలలు కందువ రాఘవుఁడు ఖండించునాఁడు ముందట జలధి యేమూల చొచ్చెఁ గొండలచే గొందింబడఁ గట్టివేసి కోపగించేనాడు ||ఇందులోనే|| యేడనుండె మహిమలు యిందరి కితఁడు వచ్చి వేడుకతో …

The post ఇందులోనే కానవద్దా – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%87%e0%b0%82%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8b%e0%b0%a8%e0%b1%87-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b0%be/feed/ 0
సింగారరాయుడ వౌదు చెన్నకేశా – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b1%81%e0%b0%a1/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b1%81%e0%b0%a1/#respond Sat, 01 Sep 2018 19:30:16 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8505 మాచనూరు చెన్నకేశవుని సంకీర్తనలు – 1 పదకవితా పితామహుడు దర్శించిన క్షేత్రాలు అనేకం కడప జిల్లాలో ఉన్నాయి. ఆయా వైష్ణవ క్షేత్రాలను దర్శించిన అన్నమయ్య అక్కడి క్షేత్రపాలకులను కీర్తిస్తూ సంకీర్తనా గానం చేసినాడు. అటువంటి క్షేత్రాలలో మాచనూరు చెన్నకేశవాలయం ఒకటి. మాచనూరు కడప జిల్లా పెండ్లిమర్రి మండలంలోని ఒక గ్రామం. ఈ ఊరికి మాచనవోలు (మాచన అనే ఆయన కట్టించడం వలన ఈ ఊరు మాచనవోలు అయింది. ఆధారం: మెకంజీ కైఫీయత్తులు-1225-10) అనే పేరు కూడా కలదు. …

The post సింగారరాయుడ వౌదు చెన్నకేశా – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b1%81%e0%b0%a1/feed/ 0
సొంపుల నీ వదనపు సోమశిల కనుమ – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b0%a8%e0%b0%aa%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b0%a8%e0%b0%aa%e0%b1%81/#respond Mon, 28 May 2018 14:55:26 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8097 వర్గం : శృంగార సంకీర్తనలు ॥పల్లవి॥ సొంపుల నీ వదనపు సోమశిల కనుమ యింపులెల్లఁ జేకొనఁగ నిల్లు నీపతికి ॥చ1॥ కలికి నీ పిఱుఁదనే గద్దెరాతి కనుమ మొలనూళ్ళలతలనే ముంచుకొన్నది కలయఁ బోకముడినే కట్లువడ్డది అలరువిలుతుదాడికడ్డము నీ పతికి ||సొంపుల|| ॥చ2॥ ఇదివొ నీ కెమ్మోవి యెఱ్ఱశిల కనుమ కదిసి లేఁజిగురులఁ గప్పుకొన్నది వదలకింతకుఁ దలవాకిలైనది మదనుని బారికి మాఁటువో నీ పతికి ||సొంపుల|| ॥చ3॥ కాంత నీ చిత్తమే దొంగలసాని కనుమ యింతటి వేంకటపతికిరవైనది పంతపు …

The post సొంపుల నీ వదనపు సోమశిల కనుమ – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b0%a8%e0%b0%aa%e0%b1%81/feed/ 0
కరుణించవయ్య యిఁక కడు జాణవౌదువు – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a3%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%b5%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a3%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%b5%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af/#respond Thu, 15 Mar 2018 18:28:12 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8145 ప్రొద్దుటూరు చెన్నకేశవుని స్తుతించిన అన్నమాచార్య సంకీర్తన ప్రొద్దుటూరు లేదా పొద్దుటూరు, వైఎస్ఆర్ జిల్లాలోని ఒక ప్రముఖ పట్టణము. రెండవ బొంబాయిగా ప్రసిద్ది చెందినది. పెన్నా నదికి ఉత్తర ఒడ్డున ఉన్న ప్రొద్దుటూరు వ్యాపారాలకు నిలయంగా ఉంది. ఇక్కడి పాత మార్కెట్ దగ్గర ఉన్న పురాతన మహాలక్ష్మీ సమేత చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాన్ని పదకవితా పితామహుడు సందర్శించినట్లు చారిత్రిక ఆధారాలను బట్టి తెలుస్తోంది.  పొద్దుటూరు చెండ్రాయుని (చెన్నకేశవుని) యెడల తన మధుర భక్తిని శృంగార సంకీర్తనా రూపంలో అన్నమాచార్యుడు …

The post కరుణించవయ్య యిఁక కడు జాణవౌదువు – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a3%e0%b0%bf%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%b5%e0%b0%af%e0%b1%8d%e0%b0%af/feed/ 0
కంటిమి నీ సుద్దులెల్ల గడపరాయ – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%bf-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%b8%e0%b1%81%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%bf-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%b8%e0%b1%81%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2/#respond Sun, 11 Mar 2018 10:07:48 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8140 పదకవితా పితామహుడి ‘కడపరాయడు’ జగదేక సుందరుడు, అందగాడు. కడపరాయని సుద్దులను, వలపులను తలచుకొని ఆ సతి ఇట్లా  పరవశిస్తోంది… వర్గం: శృంగార సంకీర్తన రాగము: దేసాళం రేకు: 512 సంపుటము: 13-68 కంటిమి నీ సుద్దులెల్ల గడపరాయ యింటింట దారణలెక్కె నేమి చెప్పేదయ్యా ॥పల్లవి॥ కొమ్మల చేత నెల్లాను కొలువు సేయించుకొంటా కమ్మి వలపు కొటారుగాఁ బెట్టేవు అమ్మరో పోఁకకుఁ బుట్టెడాయను సిగ్గులు నేడు యెమ్మెల సతుల భాగ్యాలేమి చెప్పేదయ్యా ॥కంటిమి॥ జలజ లోచనలతో సరసములాడుకొంటా మొలకనవ్వులను …

The post కంటిమి నీ సుద్దులెల్ల గడపరాయ – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%bf-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%b8%e0%b1%81%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%86%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2/feed/ 0
కన్నుల మొక్కేము నీకుఁ గడపరాయ – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%ae%e0%b1%8a%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%ae%e0%b1%8a%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b1%81/#respond Sat, 03 Mar 2018 16:00:29 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8055 పదకవితా పితామహుడి ‘కడపరాయడు’ జగదేక సుందరుడు, అందగాడు. వాని అందచందాలు చూసి కన్నెలు పరవశించినారు. వాని చేతలకు బానిసలైనారు. కడపరాయని వశీకరణకు గురైన ఒక నాయిక  ఆ ‘మాయగాడి’ని మోహిస్తూ.. వచ్చి వలపులందుకొమ్మని ఇట్లా పిలుస్తోంది… వర్గం: శృంగార సంకీర్తన రాగము: సామంతం రేకు: 0879-5 సంపుటము: 18-472 సారెనేలే జగడము – అన్నమాచార్య సంకీర్తన ‘కన్నుల మొక్కేము…’ సంకీర్తన వినడానికి పైనున్న ప్లే బటన్ నొక్కండి. కన్నుల మొక్కేము నీకుఁ గడపరాయ నన్నుఁ గన్నెనాఁడె యేలితివి …

The post కన్నుల మొక్కేము నీకుఁ గడపరాయ – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%ae%e0%b1%8a%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b1%81/feed/ 0
మాటలేలరా యిక మాటలేల – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%b2%e0%b1%87%e0%b0%b2%e0%b0%b0%e0%b0%be-%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%95/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%b2%e0%b1%87%e0%b0%b2%e0%b0%b0%e0%b0%be-%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%95/#respond Mon, 26 Feb 2018 01:40:01 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8018 పదకవితా పితామహుడి ‘కడపరాయడు’ జగదేక సుందరుడు, అందగాడు. వాని అందచందాలు చూసి కన్నెలు పరవశించినారు. వాని చేతలకు బానిసలైనారు. కడపరాయని వశీకరణకు గురైన ఒక నాయిక  ఆ ‘మాయగాడి’ని మోహిస్తూ.. వచ్చి వలపులందుకొమ్మని ఇట్లా పిలుస్తోంది… వర్గం: శృంగార సంకీర్తన రాగము: శంకరాభరణం రేకు: 1610-4 సంపుటము: 26-58 మాఁటలేలరా యిఁక మాఁటలేల మాఁటలేలరా మాయకాఁడా ॥పల్లవి॥ చూచి చూచే చొక్కించితి యేచి నీ చేఁత కేమందురా కాచెఁ బూచెను కాఁగిట చన్నులు లోఁచి చూడకు లోనైతి …

The post మాటలేలరా యిక మాటలేల – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%b2%e0%b1%87%e0%b0%b2%e0%b0%b0%e0%b0%be-%e0%b0%af%e0%b0%bf%e0%b0%95/feed/ 0
నేనుసేసే చేఁతలలో నెరుసున్నదా – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%b8%e0%b1%87-%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%81%e0%b0%a4%e0%b0%b2%e0%b0%b2%e0%b1%8b/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%b8%e0%b1%87-%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%81%e0%b0%a4%e0%b0%b2%e0%b0%b2%e0%b1%8b/#respond Sun, 25 Feb 2018 13:06:23 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8009 పదకవితా పితామహుని ‘కడపరాయడు’ ఎవరినో తలపోస్తూ కోపిస్తున్నాడని కలహాంతరియైన నాయిక ఇట్లా వాపోతున్నది. వర్గం : శృంగార సంకీర్తన రాగము: హిందోళవసంతం రేకు: 0214-2 సంపుటము: 8-80 నేనుసేసే చేఁతలలో నెరుసున్నదా మీనుల వినుమంటేను వేసరేవుగాక ॥పల్లవి॥ కప్పుర మిచ్చితిఁ గాక కవకవ నవ్వితినా రెప్పల మొక్కితిఁగాక రేసు రేచేఁనా ముప్పిరినెవ్వతెచేనో ముందువాడివచ్చి దప్పితో నొక్కటొక్కటే తలచేవుగాక ॥నేనుసేసే॥ చిగురందిచ్చితిఁగాక చేగోరు దాఁకించితినా మొగమోటనుంటిఁగాక ముంచికైకోనా మగువ యెవ్వతెచేనో మర్మాలు తొరలి వచ్చి పగటులనూరకే భ్రమసేవుగాక ॥నేనుసేసే॥ …

The post నేనుసేసే చేఁతలలో నెరుసున్నదా – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%b8%e0%b1%87-%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%81%e0%b0%a4%e0%b0%b2%e0%b0%b2%e0%b1%8b/feed/ 0
చేకొనుమీ నల్లఁబల్లి చెన్నకేశవా – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%ae%e0%b1%80-%e0%b0%a8%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%81%e0%b0%ac%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%bf-%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%8d/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%ae%e0%b1%80-%e0%b0%a8%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%81%e0%b0%ac%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%bf-%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%8d/#respond Sun, 25 Feb 2018 02:26:16 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8002 నల్లబల్లి చెన్నకేశవుని స్తుతించిన అన్నమాచార్య సంకీర్తన – 2 నల్లబల్లి, కడప జిల్లాలోని ముద్దనూరు మండలానికి చెందిన ఒక గ్రామము. ఇది మండల కేంద్రమైన ముద్దనూరు పట్టణానికి సమీపంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్న చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాన్ని పదకవితా పితామహుడు పలుమార్లు సందర్శించినట్లు చారిత్రిక ఆధారాలను బట్టి తెలుస్తోంది.  నల్లబల్లి చెన్నకేశవుని సరససల్లాపాలను అన్నమాచార్యుడు ఈ విధంగా కీర్తిస్తున్నాడు… వర్గం : శృంగార సంకీర్తన రాగము: రామక్రియ రేకు: 0190-4 సంపుటము: 7-534 చేకొనుమీ నల్లఁబల్లి చెన్నకేశవా …

The post చేకొనుమీ నల్లఁబల్లి చెన్నకేశవా – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%87%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%ae%e0%b1%80-%e0%b0%a8%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%81%e0%b0%ac%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%bf-%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%8d/feed/ 0
నేరుపరి వైతేను – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%a4%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%a4%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81/#respond Sat, 24 Feb 2018 18:45:55 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8061 చెంతకు చేరిన కడపరాయని చేతలను తప్పు పడుతూ, సవతుల పట్ల ఈర్ష్యను చూపక, నేర్పరితనంతో వానిని కట్టి పడేయమని చెలికత్తె ఆ సతికి ఇట్లా సుద్దులు చెబుతోంది.. వర్గం: శృంగార సంకీర్తన రాగము: నారాయణి రేకు: 0704-3 సంపుటము: 16-21 సారెనేలే జగడము – అన్నమాచార్య సంకీర్తన ‘నేరుపరి వై..’ సంకీర్తన వినడానికి పైనున్న ప్లే బటన్ నొక్కండి. నేరుపరి వైతేను నెలఁత నీ వాతనికి నారుకొన్నప్రియముతో నయములే చూపవే ॥పల్లవి॥ సన్నలనే పతికి నిచ్చకురాలవై యుండవే …

The post నేరుపరి వైతేను – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a8%e0%b1%87%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%a4%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81/feed/ 0