అమపళ్ళదిన్నె గోపీనాద్ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Fri, 22 Apr 2016 03:23:40 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 ఆరవేటి శ్రీనివాసులు – కళాకారుడు http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b0%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b0%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%81/#comments Thu, 16 Jan 2014 21:30:33 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2849 నాటికలు నాటకాలు రాసి ఒప్పించాడు – నటించి మెప్పించాడు – ప్రయోక్తగా రాణించాడు – పాటను పరవళ్ళు తోక్కించాడు – మిమిక్రీతో అలరించాడు – కథలతో ఆలోచింపజేశాడు. కథ చెప్పి ఎదుటివాళ్ళను మెప్పించడంలో గొల్లపూడి మారుతీరావు అందెవేసిన చేయి అని విన్నాను. అనుభవానికి రాలేదు. అయితే ఆ అద్భుత ప్రయోగాల్లో ఆరవేటి తనకు తానే సాటి.

The post ఆరవేటి శ్రీనివాసులు – కళాకారుడు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b0%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b0%bf-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b8%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 2