హోమ్ » Tag Archives: అవభృథ స్నానం

Tag Archives: అవభృథ స్నానం

దేవుని కడప బ్రహ్మోత్సవాలలో గురువారం

దేవుని కడప రథోత్సవం

దేవుని కడప బ్రహ్మోత్సవాలలో గురువారం (29 జనవరి 2015) నాటి ఉత్సవ కార్యక్రమాలు… ఉదయం వసంతోత్సవం, చక్రస్నానం, అవభృథ స్నానం సాయంత్రం వూంజల్‌సేవ, హంసవాహనసేవ, ధ్వజావరోహణం

పూర్తి వివరాలు
error: