అశ్విని – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 04 Dec 2014 00:30:33 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 3, 2014 http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120314/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120314/#respond Wed, 03 Dec 2014 01:00:27 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4852 తేదీ: డిసెంబర్ 3, 2014 (బుధవారం) మాసం : మార్గశిరం, దక్షిణాయనం (జయనామ సంవత్సరం) తిధి: ద్వాదశి (రా 8.08 వరకు) నక్షత్రం: అశ్విని రా 11.45వ శుభ మూహూర్తం: ఉ 7.35ల 9.35వ, మ 3.00ల 4.30వ వర్జ్యము: సా 7.51ల  09.25 వ దుర్మూహుర్తము: ప 11.43ల 12.28వ

The post ఈ రోజు పంచాంగం – డిసెంబర్ 3, 2014 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%be%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%82_120314/feed/ 0