ఆంధ్రజ్యోతి అక్కసు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 26 Oct 2019 17:55:52 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 పైత్యకారి పత్రికలు, మిడిమేలపు మీడియా http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b1%87%e0%b0%b2%e0%b0%aa%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b1%80%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b1%87%e0%b0%b2%e0%b0%aa%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b1%80%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b0%be/#respond Sun, 22 Sep 2019 20:25:44 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8862 కడప జిల్లా విషయంలో విస్మయపరిచే తీరు పుష్కరం కిందట 2007లో ప్రొద్దుటూరికి చెందిన చదువులబాబు అనే రచయిత జిల్లాలోని అన్ని మండలాలూ తిరిగి శ్రమకోర్చి సమాచారం సేకరించి ‘కడప జిల్లా సాహితీ మూర్తులు’ అనే పుస్తకం రాశారు. వేరొకరు ముందుకొచ్చి ఖర్చులు భరించి దాన్ని ప్రచురించారు. బహుశా అదే సమయంలో తెలంగాణకు చెందిన మౌనశ్రీ మల్లిక్‌ రాసిన ‘కడప జిల్లా చైతన్యమూర్తులు’ అనే పుస్తకం కూడా వచ్చింది. అది ఆంధ్రజ్యోతి అనే పత్రికకు ఎంత భరించరానిదైందంటే ఆ రెంటిని …

The post పైత్యకారి పత్రికలు, మిడిమేలపు మీడియా appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%bf%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b1%87%e0%b0%b2%e0%b0%aa%e0%b1%81-%e0%b0%ae%e0%b1%80%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b0%be/feed/ 0