ఆడరమ్మ పాడరమ్మ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 11 Feb 2018 10:52:24 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 ఆడరమ్మ పాడరమ్మ అంగనలు చూడరమ్మ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae-%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae-%e0%b0%85%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%a8%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae-%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae-%e0%b0%85%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%a8%e0%b0%b2%e0%b1%81/#respond Sun, 11 Feb 2018 10:14:10 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7905 తన సంకీర్తనా మాధుర్యంతో అలమేలుమంగ పతిని కీర్తించి తరించిన పదకవితా పితామహుడు శ్రీమాన్ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల వారు. కడప జిల్లాకు చెందిన ఈ వాగ్గేయకారుడు పాలకొండల ప్రకృతి సోయగాల నడుమ నెలవై, భక్తుల కొంగు బంగారమై భాసిల్లుతున్న వేయి నూతుల కోన (వెయ్యినూతుల కోన) నృసింహున్ని చూడరమ్మని ఇలా కీర్తిస్తున్నాడు.. ఆడరమ్మ పాడరమ్మ అంగనలు చూడరమ్మ వేడుకఁ బరుషలెల్ల వీధినుండరమ్మా. ||పల్లవి|| అల్లదివో వోగునూతులౌభళేశు పెద్దకోన వెల్లిపాల నీటి జాలు వెడలే సోన చల్లనిమాఁ కులనీడ సంగడిమేడలవాడ …

The post ఆడరమ్మ పాడరమ్మ అంగనలు చూడరమ్మ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae-%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae-%e0%b0%85%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%a8%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 0