ఆడరాని మాటది – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 12 Jan 2020 19:07:23 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 ఆడరాని మాటది – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%a6%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%a6%e0%b0%bf/#respond Sun, 18 Feb 2018 11:09:55 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8034 కలహించిన కడపరాయడు తిరస్కరించి పోగా వాని ఊసులని, చేతలని తలచుకొని మన్నించమని అడుగుతూ ఆ సతి,  చెలికత్తెతో వానికిట్లా సందేశం పంపుతోంది… వర్గం: శృంగార సంకీర్తన రాగము: శంకరాభరణం రేకు: 0958-4 సంపుటము: 19-334 ఆడరాని మా టది – అన్నమాచార్య సంకీర్తన ‘ఆడరాని మా టది’ సంకీర్తన వినడానికి పైనున్న ప్లే బటన్ నొక్కండి. ఆడరాని మా టది గుఱుతు వేడుకతోనే విచ్చేయుమనవే ||పల్లవి|| కాయజకేలికిఁ గడుఁ దమకించఁగ ఆయము లంటిన దది గుఱుతు పాయపుఁబతికినిఁ …

The post ఆడరాని మాటది – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%a6%e0%b0%bf/feed/ 0