ఇసుర్రాయి పాట – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Wed, 12 Nov 2014 17:21:59 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 రాగల్లు యిసిరేటి ఓ రామ చిలుకా – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81_%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81_%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b0%bf/#respond Wed, 12 Nov 2014 17:21:59 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4748 వర్గం: ఇసుర్రాయి పాట రాగల్లు యిసిరేటి ఓ రామ చిలుకా మొగుడెందు బోయెనో మొగము కళదప్పే నాగలోకము బోయి – నాగుడై నిలిచే దేవలోకము బోయి – దేవుడై నిలిచే చింతేల నీలమ్మ చెల్లెలున్నాది చేతి గాజులు పోయె చెల్లెలెవరమ్మ యేడొద్దు నీలమ్మ తల్లి వున్నాది తలమింద నీడ బోయె తల్లె యెవరుమ్మా యేడొద్దు నీలమ్మ తండ్రి వుండాడు తాళిబొట్టూ బోయె తండ్రెవరమ్మా యేడొద్దు నీలమ్మ అక్క వుండాది అయిన సంసారం బోయె అక్కెవరమ్మా యేడొద్దు నీలమ్మ బావలున్నారు బందూ …

The post రాగల్లు యిసిరేటి ఓ రామ చిలుకా – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81_%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%b8%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b1%87%e0%b0%9f%e0%b0%bf/feed/ 0
పచ్చొడ్లు నే దంచి…పాలెసరు బెట్టీ – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%9a%e0%b1%8d%e0%b0%9a%e0%b1%8a%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81_-%e0%b0%a8%e0%b1%87_%e0%b0%a6%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%9a%e0%b1%8d%e0%b0%9a%e0%b1%8a%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81_-%e0%b0%a8%e0%b1%87_%e0%b0%a6%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf/#respond Tue, 14 Oct 2014 02:46:38 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4627 వర్గం: ఇసుర్రాయి పాట పచ్చొడ్లు నే దంచి పాలెసరు బెట్టీ పాలేటి గడ్డనా మూడు నిమ్మల్లూ మూగ్గూ నిమ్మల కింద ముగ్గురన్నల్లూ ముగ్గూరన్నల కొగడు ముద్దు తమ్మూడు పెద్దవన్న నీ పేరు పెన్నోబలేసూ నడిపెన్న నీ పేరు నందగిరిస్వామీ సిన్నన్న నీ పేరు సిరివెంకటేసూ కడగొట్టు తమ్మూడ కదిరి నరసింహా ముగ్గురన్నలతోడ నాకి సరిబాలు సరిబాలు గాదమ్మ వొడిబాలు నీకు రత్నాలు ముత్యాలు చాటాకు బోసి వొడి నించ వచ్చెనే తల్లి బూదేవి రత్నాలు నాకొల్ల ముత్యాలు …

The post పచ్చొడ్లు నే దంచి…పాలెసరు బెట్టీ – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%aa%e0%b0%9a%e0%b1%8d%e0%b0%9a%e0%b1%8a%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81_-%e0%b0%a8%e0%b1%87_%e0%b0%a6%e0%b0%82%e0%b0%9a%e0%b0%bf/feed/ 0