ఈసాలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 25 Mar 2018 16:13:45 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 కువైట్ సావిత్రమ్మ (కథ) – చక్రవేణు http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%9f%e0%b1%8d-%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%9f%e0%b1%8d-%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae/#respond Fri, 01 Dec 2017 19:03:24 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7728 సావిత్రమ్మ కొడుకూ, కూతురూ- ఇద్దరికీ ఒకే రోజు ముహూర్తాలు నిర్ణయించి ఘనంగా పెండ్లి జరిపించింది. ఆ పెండ్లి గురించి చుట్టుపక్కల నాలుగు గ్రామాల వాళ్లూ ఘనంగా చెప్పుకున్నారు. ఇంతవరకూ ఆవైపు అంత గొప్పగా పెండ్లి జరిపినవారే లేరని కీర్తించారు. ‘ఆహా…దేశం కాని దేశానికి పోయి, సిగ్గూ శరమూ లేకుండా అయి పుట్టినోడి కిందల్లా కొంగు పరిచి సంపాయిచ్చి, తగుదునమ్మా అంటూ ముదరపెట్టి ముదరపెట్టి ముసిలోళ్లను చేసినాక బిడ్డలకు పెండ్లి చేసింది. అదీ గొప్పేనా,’ అని పెదవి విరచి …

The post కువైట్ సావిత్రమ్మ (కథ) – చక్రవేణు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%b5%e0%b1%88%e0%b0%9f%e0%b1%8d-%e0%b0%b8%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae/feed/ 0