ఈ పొద్దు వానొచ్చె – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 28 Apr 2018 19:09:47 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 ఆశలే సూపిచ్చివా – వరుణా…. జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b6%e0%b0%b2%e0%b1%87-%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%aa%e0%b0%bf%e0%b0%9a%e0%b1%8d%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be-%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a3%e0%b0%be-%e0%b0%9c%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b6%e0%b0%b2%e0%b1%87-%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%aa%e0%b0%bf%e0%b0%9a%e0%b1%8d%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be-%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a3%e0%b0%be-%e0%b0%9c%e0%b0%be/#respond Fri, 17 Oct 2014 15:44:17 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4633 వర్గం: చెక్కభజన పాట పాడటానికి అనువైన రాగం: సావేరి స్వరాలు (ఏక తాళం) ఈ పొద్దు వానొచ్చె మలిపొద్దు సినుకోచ్చె కొండంత మబ్బొచ్చె కోరినా వానల్లు కురిపిచ్చి పోతావని ఆశలే సూపిచ్చివా – వరుణా అన్యాలమే సేచ్చివా ఏరులెండి పాయ సెరువులెండి పాయ దొరువులెండి పాయ సేల్లు బీల్లయిపాయ నీకు సేసిన పూజలన్ని భంగములాయ ఆశసంపి పొతివా – వరుణా అన్యాలమే సేచ్చివా గడ్డిపాసలు ల్యాక పసువులెండి పాయ తిననీకి తిండిల్యాక కండల్కరిగి పాయ గింజ గింటలు …

The post ఆశలే సూపిచ్చివా – వరుణా…. జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b6%e0%b0%b2%e0%b1%87-%e0%b0%b8%e0%b1%82%e0%b0%aa%e0%b0%bf%e0%b0%9a%e0%b1%8d%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%be-%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b1%81%e0%b0%a3%e0%b0%be-%e0%b0%9c%e0%b0%be/feed/ 0