ఉత్తీత – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 15 Apr 2018 12:53:40 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 పశుపక్షాదులను గురించిన మూఢనమ్మకాలు http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b1%82%e0%b0%a2%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b1%82%e0%b0%a2%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81/#respond Mon, 17 Nov 2014 04:52:01 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4760 ఇటీవలి కాలంలో హేతువాద సంస్థలు, మాధ్యమాల  ప్రచారం కారణంగా ప్రజలలో చాలా వరకు మూఢ నమ్మకాలను, ఆచారాలను సమర్ధించే పరిస్తితి తగ్గింది. కానీ ఒకప్పుడు ఈ విశ్వాసాలు అధిక సంఖ్యలో ఉండేవి. 19వ శతాబ్దం  (1800 – 1900)లో కడప జిల్లా ప్రజలలో పశుపక్షాదులకు సంబంధించి ఎలాంటి విశ్వాసాలు (మూఢనమ్మకాలు)ఉండేవో తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యం కలుగక మానదు. ఇప్పటికీ వీటిలో కొన్ని అక్కడక్కడా కనిపించవచ్చు. 1875లో కడప జిల్లాకు సబ్ కలెక్టర్ గా వ్యవహరించిన జే.డి.గ్రిబుల్ అనే ఆయన …

The post పశుపక్షాదులను గురించిన మూఢనమ్మకాలు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b1%82%e0%b0%a2%e0%b0%a8%e0%b0%ae%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 0