ఉమామహేశ్వరపురం – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 27 Dec 2014 16:26:40 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 మేడిదిన్నె కైఫియత్ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b1%87%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%86-%e0%b0%95%e0%b1%88%e0%b0%ab%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b0%a4%e0%b1%8d/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b1%87%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%86-%e0%b0%95%e0%b1%88%e0%b0%ab%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b0%a4%e0%b1%8d/#respond Thu, 25 Dec 2014 11:36:59 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5086 మేడిదిన్నెకు కరణంగా ఉండిన ప్రధమలు చంచురాజు అనే ఆయన ఈ కైఫీయత్ ను రాయించినాడు. చిన్న పసుపుల గ్రామానికి దగ్గర్లో పూర్వం ఎత్తైన స్థలం (దిన్నెలేదా గడ్డ)లో ఒక పెద్ద మేడి (అవుదుంబర) చెట్టు ఉండేదట. కొన్నాళ్ళకు ఆ మేడిచెట్టు ఉన్నటువంటి దిన్నె మీద ఒక ఊరు ఏర్పడిన తరువాత ఆ ప్రాంతము మేడిదిన్నెగా వాడుకలోనికి వచ్చినది. పూర్వము నుంచీ ఈ ప్రాంతం ఉదయగిరి రాజ్యంలో భాగమైన గండికోట సీమలో భాగంగా ఉండేదిట. ఇలా ఉండగా కృష్ణదేవరాయలు …

The post మేడిదిన్నె కైఫియత్ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b1%87%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%86-%e0%b0%95%e0%b1%88%e0%b0%ab%e0%b0%bf%e0%b0%af%e0%b0%a4%e0%b1%8d/feed/ 0