ఊరికి పోయి రావాల – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 12 Dec 2016 23:04:05 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 ఊరికి పోయి రావాల (కథ) – పాలగిరి విశ్వప్రసాద్ http://www.kadapa.info/%e0%b0%8a%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b0%bf-%e0%b0%aa%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf-%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b2/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%8a%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b0%bf-%e0%b0%aa%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf-%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b2/#respond Mon, 12 Dec 2016 22:51:00 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7298 ఉదయం 6 గంటలకు మంచం మీద నుండి లేవడానికి కునికిపాట్లు పడుతుండగా సెల్‌ఫోన్ మోగింది. ఇంక లేవక తప్పలేదు. అవతలి నుండి ‘విశ్వనాథ్ గారా?’ కన్నడంలో అడిగారెవరో. నాకు కన్నడం రాదు. అతను చెప్పిన పేరు నాదే. ‘ఔను. విశ్వనాథ్‌నే మాట్లాడుతున్నా’. అవతలి నుండి, తన పేరు రఘురామ సోమయాజి… అంటూ కన్నడంలో చెప్పుకుపోతున్నాడు. నేను ఇంగ్లీషులో అడిగే ప్రయత్నం చేసినా, అతను కన్నడంలోనే చెప్పుకుపోతున్నాడు. అతని మాటల్లో అక్కడక్కడా వినిపించిన ఇంగ్లీషు పదాల ఆసరాగా కొంత …

The post ఊరికి పోయి రావాల (కథ) – పాలగిరి విశ్వప్రసాద్ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%8a%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b0%bf-%e0%b0%aa%e0%b1%8b%e0%b0%af%e0%b0%bf-%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b2/feed/ 0