ఎర్రగడ్డ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 10 Mar 2018 14:59:11 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 ఎర్రగడ్డ లేదా ఎరగడ్డ లేదా యరగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు http://www.kadapa.info/%e0%b0%8e%e0%b0%b0%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%8e%e0%b0%b0%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1/#respond Sat, 10 Mar 2018 00:19:28 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7935 కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న ఎర్రగడ్డ లేదా ఎరగడ్డ లేదా యరగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘ఎరగడ్డ‘ in Telugu Language. ఎర్రగడ్డ లేదా యరగడ్డ : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) ఉల్లిపాయ ఉల్లిగడ్డ నీరుల్లిపాయ నీరుల్లి ఒక కూరగాయ ఉళ్ళిగడ్డె (కన్నడ) వెంగాయం (తమిళం) bulb onion (ఆంగ్లం) Onion (ఆంగ్లం) ఎర్రగడ్డలు లేదా ఎరగడ్డలు లేదా యరగడ్డలు (Plural) వివరణ : కడప జిల్లాలో …

The post ఎర్రగడ్డ లేదా ఎరగడ్డ లేదా యరగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%8e%e0%b0%b0%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1/feed/ 0