ఎర్రశిల కనుమ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 28 May 2018 14:55:26 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 సొంపుల నీ వదనపు సోమశిల కనుమ – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b0%a8%e0%b0%aa%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b0%a8%e0%b0%aa%e0%b1%81/#respond Mon, 28 May 2018 14:55:26 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8097 వర్గం : శృంగార సంకీర్తనలు ॥పల్లవి॥ సొంపుల నీ వదనపు సోమశిల కనుమ యింపులెల్లఁ జేకొనఁగ నిల్లు నీపతికి ॥చ1॥ కలికి నీ పిఱుఁదనే గద్దెరాతి కనుమ మొలనూళ్ళలతలనే ముంచుకొన్నది కలయఁ బోకముడినే కట్లువడ్డది అలరువిలుతుదాడికడ్డము నీ పతికి ||సొంపుల|| ॥చ2॥ ఇదివొ నీ కెమ్మోవి యెఱ్ఱశిల కనుమ కదిసి లేఁజిగురులఁ గప్పుకొన్నది వదలకింతకుఁ దలవాకిలైనది మదనుని బారికి మాఁటువో నీ పతికి ||సొంపుల|| ॥చ3॥ కాంత నీ చిత్తమే దొంగలసాని కనుమ యింతటి వేంకటపతికిరవైనది పంతపు …

The post సొంపుల నీ వదనపు సోమశిల కనుమ – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b8%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%81%e0%b0%b2-%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b0%a8%e0%b0%aa%e0%b1%81/feed/ 0