కందూరు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 05 Jan 2015 03:52:43 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 కడప జిల్లాలో రేనాటి చోళులు – 1 http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%bf_%e0%b0%9a%e0%b1%8b%e0%b0%b3%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%bf_%e0%b0%9a%e0%b1%8b%e0%b0%b3%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%81/#respond Mon, 05 Jan 2015 03:51:41 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5171 తెలుగు భాష చరిత్రలో, ఆంధ్రదేశ చరిత్ర నందు కడప జిల్లాను పాలించిన రేనాటి చోళ రాజులకు ఒక విశిష్ట స్థానముంది. కడప జిల్లాలోని పులివెందుల, కమలాపురం, ప్రొద్దుటూరు, జమ్మలమడుగు తాలుకాలు, చిత్తూరు జిల్లాలోని మదనపల్లె, వాయల్పాడు తాలుకాలు ప్రాచీన ఆంధ్ర దేశమునందు రేనాడుగా పిలువబడి, ఈ రాజుల కాలంలో తెలుగు భాష శాసన భాషగా మొదటిసారిగా ఉపయోగించబడింది. అదే విధంగా రేనాటి చోళులు పాలనాపరంగా, సంస్కృతిపరముగా ప్రవేశపెట్టిన విధానాలు తరువాతి ఆంధ్రదేశ రాజులకు మార్గదర్శకంగా నిలిచాయి. ఆదికవి …

The post కడప జిల్లాలో రేనాటి చోళులు – 1 appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%bf_%e0%b0%9a%e0%b1%8b%e0%b0%b3%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 0