కట్టా నరసింహులు సాహిత్యం – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 28 Dec 2017 14:25:12 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 వేమన శతకం (వేమన పద్యాలు) http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b0%a8-%e0%b0%b6%e0%b0%a4%e0%b0%95%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b0%a8-%e0%b0%b6%e0%b0%a4%e0%b0%95%e0%b0%82/#respond Thu, 28 Dec 2017 13:22:48 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7845 వేమన శతకం ఈ-పుస్తకం రెడ్డి సేవా సమితి కడప మరియు వందేమాతరం ఫౌండేషన్,హైదరాబాద్ ల ప్రచురణ. జూన్ 2011లో ప్రచురితం.  పద్యాల సేకరణ : కట్టా నరసింహులు, సంపాదకత్వం: ఆచార్య జి.శివారెడ్డి

The post వేమన శతకం (వేమన పద్యాలు) appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%ae%e0%b0%a8-%e0%b0%b6%e0%b0%a4%e0%b0%95%e0%b0%82/feed/ 0