కడపోల్లు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 03 Jun 2017 12:14:08 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 గణిత బ్రహ్మ లక్కోజు సంజీవరాయశర్మ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b2%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9c%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%9c%e0%b1%80%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b6%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%ae/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b2%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9c%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%9c%e0%b1%80%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b6%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%ae/#respond Thu, 13 Jun 2013 19:40:14 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2122 మన కల్లూరు వాసి లక్కోజు సంజీవరాయశర్మ 1966 డిసెంబరు ఏడో తేదీ.. హైదరాబాదులో శ్రీకృష్ణదేవరాయాంధ్ర భాషానిలయం వేదిక 2 power 103 ఎంత? సమాధానంలో ముప్పైరెండు అంకెలున్న సంఖ్య చెప్పారు అవధాని *   *   * ‘క’ నుంచి ‘క్ష’ వరకు ఉన్న అక్షరాలకు వరుసగా నంబర్లు వేస్తే, ‘స, రి, గ, మ, ప, ద, ని” అక్షరాల లబ్దం ఎంత? ఏభై రెండు కోట్ల అయిదు లక్షల ఆరువేలు… *   *   * …

The post గణిత బ్రహ్మ లక్కోజు సంజీవరాయశర్మ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b2%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9c%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%9c%e0%b1%80%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%b6%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%ae/feed/ 0