కడప జిల్లావాసుల ఆశలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 16 Jun 2018 12:27:03 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 ఆశలన్నీ ఆవిరి http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b6%e0%b0%b2%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%86%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b6%e0%b0%b2%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%86%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b0%bf/#comments Sat, 24 Jan 2015 00:30:15 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5267 కడప జిల్లా వాసుల ఆశలన్నీ ఆవిరి కందుల సోదరులను భాజపాలో చేర్చుకోవడానికి మొన్న 18న కడపకొచ్చిన వెంకయ్య నాయుడు గారు కడప జిల్లా అభివృద్ధి విషయంలో మినుకుమినుకుమంటున్న ఆశల మీద నిర్దాక్షిణ్యంగా చన్నీళ్ళు గుమ్మరించి చక్కా వెళ్ళిపోయారు. కేంద్ర కేబినెట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాణిని బలంగా వినిపించగల నాయకుడిగా, చాలాకాలంగా ఈ ప్రాంత సమస్యలు, పరిస్థితుల గురించి అవగాహనతోబాటు బాధ్యతకూడా కలిగిన సీనియర్ నాయకుడిగా ఆయన్నుంచి కడప జిల్లావాసులు ప్రధానంగా కోరుకున్నది నాలుగు విషయాల్లో స్పష్టత – అవి: …

The post ఆశలన్నీ ఆవిరి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%b6%e0%b0%b2%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%80-%e0%b0%86%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%b0%e0%b0%bf/feed/ 1