హోమ్ » Tag Archives: కడప పదకోశం

Tag Archives: కడప పదకోశం

తెల్లవాయ లేదా తెల్లగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

తెల్లవాయ

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న తెల్లగడ్డ లేదా తెల్లవాయ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘తెల్లవాయ’ in Telugu Language. తెల్లగడ్డ లేదా తెల్లవాయి లేదా తెల్లవాయ : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) ఒక వంట దినుసు వెల్లుల్లి ఎల్లిపాయ, ఎల్లిగడ్డ (తెలంగాణ) …

పూర్తి వివరాలు

సెలాకు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

సెలాకు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న సెలాకు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘సెలాకు’ in Telugu Language. సెలాకు లేదా శలాకు లేదా చలాకు: నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) ఒక వంట సామాను దోశ లేదా చపాతిని పెనం మీద తిప్పుటకు ఉపయోగించు పరికరం …

పూర్తి వివరాలు

పికాసి అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

పికాసి

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న పికాసి అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘పికాసి’ in Telugu Language. పికాసి : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) రెండువైపుల మొన లుండి త్రవ్వుటకుపయోగించు ఒక పనిముట్టు ఇరుదల గుద్దలి mattock (ఆంగ్లం) పికాసులు లేదా పికాసిలు  (Plural) వివరణ …

పూర్తి వివరాలు

ఎర్రగడ్డ లేదా ఎరగడ్డ లేదా యరగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

ఎరగడ్డ

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న ఎర్రగడ్డ లేదా ఎరగడ్డ లేదా యరగడ్డ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘ఎరగడ్డ‘ in Telugu Language. ఎర్రగడ్డ లేదా యరగడ్డ : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) ఉల్లిపాయ ఉల్లిగడ్డ నీరుల్లిపాయ నీరుల్లి ఒక కూరగాయ ఉళ్ళిగడ్డె (కన్నడ) …

పూర్తి వివరాలు
error: