కడియాలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 21 Dec 2017 21:53:49 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 ఏమే రంగన పిల్లా – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%8f%e0%b0%ae%e0%b1%87-%e0%b0%b0%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%a8-%e0%b0%aa%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%8f%e0%b0%ae%e0%b1%87-%e0%b0%b0%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%a8-%e0%b0%aa%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be/#respond Wed, 28 Oct 2015 03:56:37 +0000 http://www.kadapa.info/?p=6453 ఒక పడుచు పిల్లగాడు తన అందమైన పడుచు పెళ్ళాన్ని విడిచి వ్యాపారం కోసం పరాయిదేశం పోయినాడు. వాడు చెప్పిన సమయానికి రాలేదు. ఆలస్యంగా వచ్చిన మగడిని చూసి అలిగింది ఆ అందాలభామ. ఆ మగడు ఆమెను ఎలా అనునయించాడో, అలుక తీర్చాడో చూడండి. వర్గం: జట్టిజాం పాట (బృందగేయం) పాడటానికి అనువైన రాగం:తిలకామోద్ స్వరాలు (మధ్యాది తాళం) ఏమే రంగన పిల్లా నీ మకమే సిన్నబాయ – సెప్పే పిల్లా ఆలూరు సంతాకు పోతాన్ పిల్లా అడిగినన్ని …

The post ఏమే రంగన పిల్లా – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%8f%e0%b0%ae%e0%b1%87-%e0%b0%b0%e0%b0%82%e0%b0%97%e0%b0%a8-%e0%b0%aa%e0%b0%bf%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b0%be/feed/ 0