కాదనకు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 15 Feb 2018 20:57:19 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 కాదనకు నామాట కడపరాయ – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b0%a8%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f-%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b0%a8%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f-%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af/#respond Thu, 15 Feb 2018 20:57:19 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7926 పదకవితా పితామహుని ‘కడపరాయడు’ జగదేక సుందరుడు. కన్నెలు తమ జవ్వనమునే వానికి కప్పముగ చెల్లించినారు. కన్నె సోయగమునకు మురిసిన కడపరాయడు చెలువతో చెలిమి చేసి శృంగారము చేసినాడు. వర్గం: శృంగార సంకీర్తన రేకు: 587-4 సంపుటము: 13-458 రాగము: సాళంగనాట  ‘కాదనకు నా మాట’ సంకీర్తన వినడానికి పైనున్న ప్లే బటన్ నొక్కండి… కాదనకు నామాట కడపరాయ – నీకు గాదెఁబోసే వలపులు కడపరాయ ॥పల్లవి॥ కప్పుర మియ్యఁగరాదా కడపరాయా- నీకుఁ గప్పితి నాపయ్యెదెల్లఁ గడపరాయా-వో …

The post కాదనకు నామాట కడపరాయ – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a6%e0%b0%a8%e0%b0%95%e0%b1%81-%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f-%e0%b0%95%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af/feed/ 0