కుమ్మరరావులపల్లె – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 17 Jun 2018 12:08:57 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 కడప జిల్లాలో కులాల పేర్లు కలిగిన ఊర్లు http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%b2-%e0%b0%aa%e0%b1%87%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%b2-%e0%b0%aa%e0%b1%87%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81/#respond Sun, 17 Jun 2018 12:06:23 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8449 కడప జిల్లాలో 48 కులాలను సూచించే ఊర్ల పేర్లున్నాయి. కులాల పేర్లను సూచించే ఆయా ఊర్లలో ఆ కులస్తులే ఉంటారనుకోవడం ఊహే అవుతుంది. కులాల పేర్లు సూచించే గ్రామ నామాలను ఆచార్య కేతు విశ్వనాథరెడ్డి గారు తన పరిశోధనా గ్రంధం ‘కడప ఊర్లు – పేర్లు’లో విశదీకరించారు. ఆ వివరాలు కడప.ఇన్ఫో వీక్షకుల కోసం … ఆసాది – ఆసాదివాండ్లపల్లె (6) ఈడిగ – ఈడిగపల్లె (17) ఉప్పర – ఉప్పరపల్లె (13), ఉప్పరకొట్టాలు ఏకరి – …

The post కడప జిల్లాలో కులాల పేర్లు కలిగిన ఊర్లు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b0%be%e0%b0%b2-%e0%b0%aa%e0%b1%87%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%81/feed/ 0