కులుకు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 20 Jan 2019 18:03:55 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.3 దూరం సేను దున్న‌మాకు – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%82-%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%82-%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81/#respond Sun, 20 Jan 2019 18:03:37 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8690 దూరం సేను దున్న‌మాకు దిన్నెలెక్కి సూడ‌మాకు ఊరి ముందర ఉల‌వ స‌ల్ల‌య్యో కొండాలరెడ్డి ||దూరం సేను|| అత‌డుః కొత్త ప‌ల్లె చేల‌ల్లో న కంది బాగా పండి ఉంది కంది కొయ్య‌ను వ‌స్తావేమ్మా నా చిన్నారి సుబ్బులు కంది కొయ్య‌ను వ‌స్తావేమ‌మ్మా .. ఆమెః కంది కొయ్య‌ను వ‌స్తానబ్బీ ఎడ‌మ కంటికి ఎండా త‌గిలే కోరు మీటి గొడుగు ప‌ట్ట‌య్యో కొండాల రెడ్డి కోరు మీటి గొడుగు ప‌ట్ట‌య్యో  ||దూరం సేను|| అత‌డుః వ‌ల్లూరు సేల‌ల్లోన వ‌రి బాగా …

The post దూరం సేను దున్న‌మాకు – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%a6%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%82-%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81/feed/ 0
మామరో కొండాలరెడ్డి – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%b0%e0%b1%8b-%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%b0%e0%b1%8b-%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf/#respond Tue, 22 May 2018 19:05:01 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8328 మామరో కొండాలరెడ్డి మామిడీ పూవంటిదాన్ని పాయముంటే ఏలుకుంటావా కొండాలరెడ్డి-సేసుకొని సూసుకుంటావా అంతనైతి ఇంతనైతి సంతలో నెరవాజి నైతి తగులుకొని నీయంట నేనొత్తి కొండాలరెడ్డి ముగము సాటు సేయకోయబ్బి ||మామరో || సింతమాని ఇంటిదాన్ని సిలకలా కొమ్మాల దాన్ని సిలుకు సీరల వాలుజడదాన్ని కొండాలరెడ్డి కులుకు నడకల ఎర్రసినదాన్ని ||మామరో || కొత్తకుండల నీరుతీపి కోరిన మగవాడు తీపి వాడిన దంటెంతతీపబ్బి కొండాలరెడ్డి వాలలాడె బాలపాయము ||మామరో || బాయిగడ్డన బంగిసెట్టు ఎండితే ఒకదమ్ము పట్టు కోరేదాన్ని కొంగుపట్టబ్బి …

The post మామరో కొండాలరెడ్డి – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b0%b0%e0%b1%8b-%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%b0%e0%b1%86%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%bf/feed/ 0
ఆడరాని మాటది – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%a6%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%a6%e0%b0%bf/#respond Sun, 18 Feb 2018 11:09:55 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8034 కలహించిన కడపరాయడు తిరస్కరించి పోగా వాని ఊసులని, చేతలని తలచుకొని మన్నించమని అడుగుతూ ఆ సతి,  చెలికత్తెతో వానికిట్లా సందేశం పంపుతోంది… వర్గం: శృంగార సంకీర్తన రాగము: శంకరాభరణం రేకు: 0958-4 సంపుటము: 19-334 ఆడరాని మా టది – అన్నమాచార్య సంకీర్తన ‘ఆడరాని మా టది’ సంకీర్తన వినడానికి పైనున్న ప్లే బటన్ నొక్కండి. ఆడరాని మా టది గుఱుతు వేడుకతోనే విచ్చేయుమనవే ||పల్లవి|| కాయజకేలికిఁ గడుఁ దమకించఁగ ఆయము లంటిన దది గుఱుతు పాయపుఁబతికినిఁ …

The post ఆడరాని మాటది – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%86%e0%b0%a1%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%a6%e0%b0%bf/feed/ 0
చెక్కభజన http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%ad%e0%b0%9c%e0%b0%a8/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%ad%e0%b0%9c%e0%b0%a8/#respond Mon, 03 Nov 2014 01:01:33 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4690 రెండు చెక్కలను లయాత్మకంగా కొట్టడం ద్వారా అద్భుతమైన సంగీతాన్ని సృష్టించి దానికి అనుగుణంగా అడుగులు వేసే కళ చెక్కభజన . చెక్క భజనలో అడుగులకు అనుగుణంగా పాటలో వేగం, ఊపు, ఉంటాయి. చాలారకాల అడుగులున్నాయి . ఆది అడుగు, రెండు, మూడు, పర్ణశాల, కుప్పకొట్టడం, కులుకు వంటివి ప్రత్యేకమైన అడుగులు. ఈ అడుగులకు అనుగుణంగా చెక్కలు కొడుతుంటారు. గురువు మధ్యలో ఉండి పాట పాడతాడు. పాటలో వేగం పెరిగే కొద్దీ అడుగులు వేగంగా కదుల్తాయి. ఇటీవలి కాలంలో …

The post చెక్కభజన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%9a%e0%b1%86%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%ad%e0%b0%9c%e0%b0%a8/feed/ 0