కుల్కరిణీ శంకరప్ప – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 24 Dec 2017 15:53:15 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.3 వాల్మీకి మహాముని ఆశ్రమం అని చెప్పుకోబడిన స్తలమందు వనిపెంట http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b1%80%e0%b0%95%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%b9%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%86%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b1%80%e0%b0%95%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%b9%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%86%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b0%82/#respond Sat, 12 Mar 2011 10:37:45 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=83 రాయించినది: కుల్కరిణీ శంకరప్ప నల్లమల పర్వతమందు ఉన్న అహోబిల నారసింహ క్షేత్రానికి దక్షిణ భాగమున యోజన ద్వయ స్థలమున పూర్వము వాల్మీకి తపస్సు చేస్తూ ఉండేవాడు. అందువలన ఈ స్థలమును వాల్మీకి పురం అని ప్రజలు చెప్పుకుంటున్నారు… ఇటు తరువాత చోళ మహారాజు రాజ్యం చేసేటప్పుడు (కలియుగమందు కొంత కాలం జరిగిన తరువాత) నర్ర గొల్లలు అనే వాళ్ళు ఈ స్థలములో నర్రవుల మందలు ఆపు చేసుకుని ఉండేవారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఉండేటందుకు () గాను  కొట్టాలు …

The post వాల్మీకి మహాముని ఆశ్రమం అని చెప్పుకోబడిన స్తలమందు వనిపెంట appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%ae%e0%b1%80%e0%b0%95%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%b9%e0%b0%be%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%86%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%ae%e0%b0%82/feed/ 0