కోతల పాటలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Fri, 29 Dec 2017 11:27:03 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 బుంగ ఖరీదివ్వరా పిల్లడ – జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%97-%e0%b0%96%e0%b0%b0%e0%b1%80%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%97-%e0%b0%96%e0%b0%b0%e0%b1%80%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%be/#respond Mon, 25 May 2015 01:50:37 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5906 అందమైన ఆ పల్లె పిల్ల ఆకు వేసి, తమ్మ పుక్కిట పెట్టి చెంగావి రంగు సీర కట్టుకొని బుంగ తీసుకుని ఒయ్యారంగా నడుస్తూ నీటి కోసం ఏటికి వచ్చింది. ఏటి దగ్గర ఒక కొంటె కోనంగి సరదాపడి రాయి విసిరినాడు. ఆ రాయి గురి తప్పి ఆ గడుసు పిల్ల కడవకు తగిలి అది పగిలిపోయింది. ఆ పిల్ల రాయి విసిరిన పిల్లగాడిని నిలేసి ఇలా అడుగుతోంది… వర్గం: యాలపాట పాడటానికి అనువైన రాగం: ఆనందభైరవి స్వరాలు …

The post బుంగ ఖరీదివ్వరా పిల్లడ – జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%97-%e0%b0%96%e0%b0%b0%e0%b1%80%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b0%b0%e0%b0%be/feed/ 0
వదిమాను సేనుకాడ : జానపదగీతం http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a1/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a1/#respond Sat, 16 May 2015 15:22:29 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5894 అత్త కూతురుతో మనువు కుదిరింది మల్లన్నకు. ఆ చనువుతో మల్లన్న మరదలిని తనతో కోతకు రమ్మని పిలిచినాడు. పెళ్లి కాకుండా ఇద్దరం కలిసి తిరిగితే నిన్నూ, నన్నూ ఛీ కొడతారంది మరదలు. అందుకతడు నేను ధర్మం తప్పేవాన్ని కాదు అన్నాడు. ఎన్నో ఆశలు చూపినాడు. ఏది ఏమైనా పెళ్ళైన పెళ్లి తర్వాతనే నీ చేనంతా కోస్తానంటుంది. సున్నితమైన బావా మరదళ్ల సరసాలు ఈ పాటలో చూడండి. వర్గం: కోతల పాటలు పాడటానికి అనువైన రాగం: మాయామాళవ గౌళ …

The post వదిమాను సేనుకాడ : జానపదగీతం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b5%e0%b0%a6%e0%b0%bf%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%81-%e0%b0%b8%e0%b1%87%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%a1/feed/ 0