కోమటోల్లు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 21 Apr 2018 20:20:38 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 శివశివ మూరితివి గణనాతా – భజన పాట http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5-%e0%b0%ae%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%bf/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5-%e0%b0%ae%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%bf/#respond Sat, 21 Apr 2018 20:13:47 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8204 కోలాట కోపుల్లో తాలుపుగట్టి మొదటిది. ‘శివశివ మూరితివి’ అనే ఈ పాట తాలుపుగట్టి కోపుల్లో కడప జిల్లాలో జానపదులు పాడుకునే గణపతి ప్రార్థనా గీతమిది.. వర్గం : భజన పాటలు శివశివ మూరితివి గణనాతా – నువ్వు శివునీ కుమారుడవు గణనాతా ||శివ|| బుద్ది నీదే బుద్ది నీదే గణనాతా ఈ జగతి గొలుచు దేవుడవు గణనాతా ||శివ|| సదువు నీదే సాము నీదే గణనాతా సారస్వతి నీకు దండం గణనాతా ||శివ|| బాపనోళ్ళు నిన్ను గొలువ …

The post శివశివ మూరితివి గణనాతా – భజన పాట appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%b6%e0%b0%bf%e0%b0%b5-%e0%b0%ae%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%bf%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%b5%e0%b0%bf/feed/ 0