క్రిష్ణమ నాయడు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 26 Dec 2016 23:06:56 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 సిద్ధవటం కోమట్లు స్థాపించిన ‘శెట్టిగుంట’ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%9f/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%9f/#respond Sun, 07 Dec 2014 04:15:48 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4910 కడప జిల్లా శిద్దవటం నుండి నాలుగు ఇండ్ల పేర్లుగల 95 మంది కోమట్లు రైల్వే కోడూరు సమీపంలోని కుంట ప్రాంతానికి వచ్చి ఇండ్లు నిర్మించుకొన్నారు. వారు దారిన వచ్చిపోయే వారికి అవసరమైన దినుసులు అమ్ముకొని జీవించేవారు. కోమట్లు ఏర్పరిచిన ఊరు అయినందున ఆ ప్రాంతానికి శెట్టి కుంట అనే పేరు వాడుకలోనికి తెచ్చారు. (కడప జిల్లాలో కోమట్లను (వైశ్యులను) ‘శెట్టి’ అని వ్యవహరిస్తుంటారు. ఇక్కడికి సమీపంలో ఉన్న తమిళనాడులో సైతం కోమట్లను ‘శెట్టియార్’ లేదా ‘చెట్టియార్’ అని …

The post సిద్ధవటం కోమట్లు స్థాపించిన ‘శెట్టిగుంట’ appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b6%e0%b1%86%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b1%81%e0%b0%82%e0%b0%9f/feed/ 0