ఖండకావ్యం – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 01 Dec 2014 03:35:25 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 కథానికా, దాని శిల్పమూ – రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a5%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a5%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b0%be/#respond Mon, 01 Dec 2014 03:23:52 +0000 http://www.kadapa.info/?p=4872 ‘జీవితంలో చూసి ఉపేక్షించే విషయాలనే యీ కథలలో చదివి షాక్ తింటాం.’ అని నా కథల గురించి కుటుంబరావు అన్నారు. షాక్ (దిమ్మరపాటు) మాట యేమైనా పాఠకుని హృదయం మీద గాఢమైన అనుభూతి ముద్ర వేయాలనే ఉద్దేశంతోనే నేనీ కథానికలు రాసినాను. కథానికను గురించే కాదు. మొత్తం సాహిత్యం గురించే నా అవగాహన అది. అనుభూతి లేకుండా సాహిత్యమనేదే లేదు. సమస్త సాహిత్యమూ హృదయ వ్యాపారమే. అంటే అనుభూతి వ్యంజకమే. అయితే, అనుభూతి అనేది వెగటు కలిగించే …

The post కథానికా, దాని శిల్పమూ – రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%95%e0%b0%a5%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b0%be/feed/ 0