ఖరహరప్రియ స్వరాలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 21 Dec 2017 23:17:21 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 భరతుడా! నా చిన్ని తమ్ముడా (చెక్కభజన పాట) http://www.kadapa.info/%e0%b0%ad%e0%b0%b0%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ad%e0%b0%b0%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b0%be/#respond Sat, 28 Mar 2015 00:04:49 +0000 http://www.kadapa.info/?p=5412 ఒకప్పుడు రామాయణ, భారత, భాగవత కథలు జానపదుల జీవితంలో నిత్య పారాయణాలు. వారికి ఇంతకంటే ఇష్టమైన కథలు మరేవీ ఉండవేమో! పితృవాక్య పరిపాలనకై శ్రీరాముడు సీతా లక్ష్మణ సమేతంగా అరణ్యాలకు వచ్చినాడు. ఆ సమయంలో భరతుడు అక్కడ లేడు. వచ్చిన తర్వాత జరిగిన ఘోరానికి బాధపడి తల్లి కైక దురాశను నిందించి అడవిలో అన్నను కలుసుకుంటాడు. భరతుని రాకకు సంతోషించిన రాముడు అయోధ్యలోని అందరి యోగక్షేమాలు అడిగినాడు. భరతుడు గుండెలవిసేట్లు ఏడుస్తూ తండ్రి చనిపోయిన విధం చెప్పి …

The post భరతుడా! నా చిన్ని తమ్ముడా (చెక్కభజన పాట) appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ad%e0%b0%b0%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a1%e0%b0%be/feed/ 0