ఖాసిఫ్ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Mon, 05 Mar 2018 21:29:06 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 కడప దర్గా – అమీన్‌పీర్ దర్గా http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%ae%e0%b1%80%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e2%80%8c%e0%b0%aa%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b1%8d-%e0%b0%a6%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b0%be/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%ae%e0%b1%80%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e2%80%8c%e0%b0%aa%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b1%8d-%e0%b0%a6%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b0%be/#respond Mon, 05 Mar 2018 21:29:06 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7990 కడప నగరంలోని అస్థానా-ఏ-మగ్దూమ్ ఇలాహీ (అమీన్‌పీర్ దర్గా లేదా పెద్ద దర్గా లేదా కడప దర్గా) దేశంలోని గొప్ప దర్గాలలో ఒకటి. ‘దక్షిణ భారత అజ్మీర్’గా పేరుగాంచిన ఈ దర్గాను నిత్యం వందలాది మంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు. కడప దర్గాలో అడుగిడిన ప్రతి ఒక్కరూ తొలుత ప్రధాన గురువులైన హజరత్ ఖ్వాజా సయ్యద్‌షా పీరుల్లా మాలిక్ సాహెబ్ మజార్‌ను దర్శించుకుంటారు. అనంతరం అదే ప్రాంగణంలోని హజరత్ సయ్యద్‌షా ఆరీఫుల్లా హుసేనీ సాహెబ్ మజార్‌తోపాటు ఆ వంశానికి చెందిన …

The post కడప దర్గా – అమీన్‌పీర్ దర్గా appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%85%e0%b0%ae%e0%b1%80%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e2%80%8c%e0%b0%aa%e0%b1%80%e0%b0%b0%e0%b1%8d-%e0%b0%a6%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%97%e0%b0%be/feed/ 0