గంగిరెడ్డి – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sun, 20 May 2018 18:36:23 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 కోల్గేట్ టీవి ప్రకటనలో బక్కాయపల్లె బాలిక ! http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%86-%e0%b0%ac%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%95/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%86-%e0%b0%ac%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%95/#respond Sun, 20 May 2018 18:32:39 +0000 http://www.kadapa.info/?p=8313 కడప : ప్రతిరోజు రాత్రి మనం టివీ ముందు కూర్చుని భోంచేస్తున్న సమయంలో కోల్గెట్‌ స్కార్‌షిప్‌ ప్రకటనలో వెంకటహారిక అనే బాలిక వస్తుంది కదా! ఆ అమ్మాయిది వై.ఎస్.ఆర్ జిల్లా ఖాజీపేట మండలంలోని బక్కాయపల్లె గ్రామం. వెంకట హారిక కోల్గేట్ వారు విద్యార్థులకు ఇచ్చే స్కాలర్ షిప్ పథకానికి ఎంపిక అయింది. కోల్గేట్ వారు ఈపాపకు లక్ష రూపాయలవరకు చదువుల ఖర్చులకు ఆర్ధిక సాయం అందిస్తారు. వేంకట హరికతో పాటు పాప తల్లిదండ్రులతో కోల్గేట్ 35సెకండ్ల లఘు …

The post కోల్గేట్ టీవి ప్రకటనలో బక్కాయపల్లె బాలిక ! appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%ac%e0%b0%95%e0%b1%8d%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%aa%e0%b0%b2%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%86-%e0%b0%ac%e0%b0%be%e0%b0%b2%e0%b0%bf%e0%b0%95/feed/ 0