గండికోట కైఫియత్‌ – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 04 Nov 2017 14:13:14 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 తొలి ఆధునిక క్షేత్రప్రశస్తి కావ్యం – ‘గండికోట’ – మొదటి భాగం http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9f-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%82/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9f-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%82/#respond Sat, 04 Nov 2017 08:58:06 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7683 గండికోట కావ్యం సమీక్ష తెలుగులో ఆధునిక క్షేత్రప్రశస్తి కావ్యాలు స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలంలోనూ, ఆ తర్వాత చాలా వచ్చాయి. వీటిని చారిత్రక స్థలకావ్యాలని కూడా పిలువవచ్చు. ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్యంలో కాశీఖండం, భీమఖండం వంటి క్షేత్రప్రశస్తి కావ్యాలు ఉన్నప్పటికీ అవి కేవలం ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో భక్తి ప్రధానంగా రచింపబడ్డాయి. కానీ ఆధునిక కాలంలో వచ్చిన క్షేత్రప్రశస్తి కావ్యాల లక్ష్యం వేరు. స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలం కావడం వల్ల ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేయడం ఆధునిక కవుల లక్ష్యం. అందువల్లనే ‘ఓ ఆంధ్రుడా! …

The post తొలి ఆధునిక క్షేత్రప్రశస్తి కావ్యం – ‘గండికోట’ – మొదటి భాగం appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b0%bf%e0%b0%95%e0%b1%8b%e0%b0%9f-%e0%b0%95%e0%b0%be%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%af%e0%b0%82/feed/ 0