గండికోట రామాలయం – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Sat, 17 Feb 2018 10:44:49 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.3 రాజవు నీకెదురేదీ రామచంద్ర – అన్నమయ్య సంకీర్తన http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%b5%e0%b1%81-%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%95%e0%b1%86%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b1%80/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%b5%e0%b1%81-%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%95%e0%b1%86%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b1%80/#respond Sat, 27 Jul 2013 16:23:55 +0000 http://www.kadapa.info/telugu/?p=2411 గండికోట శ్రీరామచంద్రుని స్తుతించిన అన్నమయ్య సంకీర్తన విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో వేలుగులీని హైందవ సంప్రదాయానికీ, సంస్కృతికీ ప్రతీకగా నిలిచిన గండికోటను చేరిన ‘పదకవితా పితామహుడు’ అక్కడి రాముని సేవించి తరించినాడు.  గండికోట శ్రీరామచంద్రునికి అన్నమయ్య సమర్పించిన సంకీర్తనా నీరాజనమిది…. వర్గం : శృంగార సంకీర్తన కీర్తన సంఖ్య: 165 (19వ రాగిరేకు) రాగం: దేవగాంధారి ‘రాజవు (పు) నీకేదురేదీ’ సంకీర్తన వినడానికి పైనున్న ప్లే బటన్ నొక్కండి. ‘రాజవు నీకేదురేదీ’ సంకీర్తన వినడానికి పైనున్న ప్లే బటన్ …

The post రాజవు నీకెదురేదీ రామచంద్ర – అన్నమయ్య సంకీర్తన appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%9c%e0%b0%b5%e0%b1%81-%e0%b0%a8%e0%b1%80%e0%b0%95%e0%b1%86%e0%b0%a6%e0%b1%81%e0%b0%b0%e0%b1%87%e0%b0%a6%e0%b1%80/feed/ 0