గడ్డపారలు – Kadapa | YSR District http://www.kadapa.info కడప జిల్లా సమాచార సర్వస్వం Thu, 21 Sep 2017 06:01:07 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 గడ్డపార అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0/ http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0/#comments Sun, 17 Sep 2017 16:33:47 +0000 http://www.kadapa.info/?p=7548 కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న గడ్డపార లేదా గడ్డపాఱ అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘గడ్డపార’ in Telugu Language. గడ్డపార లేదా గడ్డపాఱ : నామవాచకం (noun), ఏకవచనం (Singular) గెడ్డపార గునపం గడ్డపలుగు పలుగు గడారు (ఉత్తరాంధ్ర వాడుక) అబ్రి ఆఖనికము అఖము ఆఖరము అఖానము కుద్దాలము ఖనిత్రము ఖాత్రము గుద్దలి గుద్దాలము, త్రవ్వుకోల, బొరిగ A crowbar (ఆంగ్లం) గడ్డపారలు లేదా గడ్డపాఱలు (Plural) వివరణ : కడప …

The post గడ్డపార అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు appeared first on Kadapa | YSR District.

]]>
http://www.kadapa.info/%e0%b0%97%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%a1%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0/feed/ 1